LEKTOŘI

BcA. Ivana Jiráčková

„Umělecká imaginace nezná hranic“

V mém životě mě vždy fascinovaly ty okamžiky, kdy se věci zdají, že jsou a nejsou zároveň. Oslovují mě jevy každodenní lidské reality, lapené v zákonitostech fyzikálního světa. Stimulem je pro mne bod, kde končí okem postřehnutelná realita a nastupuje imaginace. A konkrétně umělecká imaginace, která umožňuje přesáhnout viditelné hranice objektů. A to ne tím, že je ignoruje nebo neguje, ale tím, že je znovu objevuje, vychází z nich, rozvádí a vsazuje je do nových kontextů. Takové pomyslné nahlížení pod povrch, které považuji za základ mých prací. Domnívám se, že i sebefádnější předmět lze interpretovat jako možný průchod do „prázdnoty“, kde se může dít cokoliv. Tak pro mě nic není jenom tím, čím se zdá být.

Kromě výtvarné tvorby se věnuji zpěvu, fytoterapii a ráda čtu knihy o nadpřirozenu, hyperprostoru a psychologii.

V čem lektor vyniká:

Práce s perspektivou a prostorem. Užití geometrie k výstavbě obrazu. Monochromatická malba a kresba.

Vzdělání a praxe:

  • 2008 – 2012 Gymnázium Bratří Čapků
  • 2017 – 2020 ART &DESIGN INSTITUT obor grafika, malba
  • 2020 – Lektorka prázdninového kurzu kresby a malby pro děti
  • 2015 – 2019 Příležitostné zakázkové grafické práce

Zahraniční stáže:

2013 – Anglie/ St. Ives, konzultant prodeje – Imagination Art Gallery

Jazyky:

Angličtina: Plynule